Ayrıntılı Teknik Bilgi

KRAFOS’un çalışma şekli hakkında teknik ayrıntıya girmeden önce, Klasik fosfat sisteminin çalışma prensibini hatırlamakta yarar vardır. Bu açıklamalarda 750 myüzeyi fosfatlama prosesinden geçirip, daha sonra da boyayan gerçek bir fabrikanın 2012 yılı ekim ayındaki verileri kullanılmıştır. Klasik Fosfat Sisteminin Çalışma Prensibi ve Tesis Bileşenleri Klasik Fosfat  sistemlerinde ana sarf malzemesi “SICAK SU” dur. Tipik bir sprey tesiste her biri ortalama 4000 litrelik en az 3 tank bulunur. Normalde tank sayısı 5 dir.  Bu tankların içine su doldurulur, suların içine su miktarının %10 - %20 si kadar yüzey hazırlama kimyasalı eklenir. Bu sular ısıtılır. Çünkü bu kimyasallar, parçaların yüzeyindeki yağı sökebilmek için sıcak suyun yağı çözme yeteneğinden yararlanırlar. Tesiste suları ısıtmakta kullanılan brülör cihazları fosil yakıtlar (doğal gaz, mazot, elektrik, vs) kullanmak suretiyle ısı enerjisi üretirler. Sanayide ısıtma için genelde doğal gaz kullanılmaktadır. Bu şekilde ısıtılan kimyasallı sıcak suların parçaların yüzeyine yüksek basınçla (2.5 bar) püskürtülmesi gerekir. Çünkü parçaların yüzeyindeki kirleri yüzeyden atabilmek için böyle bir basıncın yardımı gereklidir: Tıpkı araba yıkama istasyonlarındaki basınçlı su püskürten yıkama cihazlarında olduğu gibi. Sıcak suyu parçaların üzerine püskürtmekte kullanılan pompalar elektrik enerjisi ile çalışır. Düşük basınçla sıvı püskürten pompalar daha az elektrik enerjisi harcarlar; yüksek basınçla sıvı püskürten pompalar daha çok elektrik enerjisi harcarlar. Klasik Fosfat sistemindeki pompalar yüksek basınçlı oldukları için çok fazla elektrik enerjisi harcarlar. Her tankta bir pompa olması gerekir. Yani tesisteki tank sayısı kadar pompa kullanılır. Dolayısıyla çok elektrik harcayan bir çok pompa kullanılmaktadır. Tanklardaki sular sıcak olduğu için, çalışma ortamında sıcak su buharı olur. Diğer yandan suyu yüksek basınçla püskürttüğümüz için pülverize olur ve çalışma ortamına dağılır. Bu durum iş ve işçi sağlığı açısından istenmeyen bir durumdur. O nedenle tesiste sıvıyı püskürten her pompaya karşılık, bir de emiş fanı olmak zorundadır. Emiş fanları da elektrikle çalışan cihazlardır.  Pompalar tarafından püskürtülürken, pülverize olan kimyasallı suların ve su buharının çalışma ortamına yayılmaması için yüksek güçlü emiş fanları kullanılır. Emiş fanları ne kadar yüksek güçlü iseler, o kadar elektrik enerjisi harcarlar. Buraya kadar anlatılanlar, Klasik Fosfat sisteminin enerji sarfiyatına ilişkin bilgilerdir. Klasik Fosfat sistemlerinde bir de SON DERECE YÜKSEK MİKTARDA SU TÜKETİMİ  vardır. Parçaların yüzeyinden alınan yağlar ve kirler, tankların içinde birikmektedir. Dolayısıyla, tankların içindeki kimyasallı sular çok çabuk kirlenirler ve iş göremez hale gelirler. O nedenle en geç ayda bir tanklardaki kirli sular atılmakta ve yerine temiz su ve yeni kimyasallar doldurulmaktadır. Bu da yılda en az 150000 litre sıvı atık demektir. Sıvı atıkları imha etmek için de enerji harcamak gerekir. Aslında bu suların değişme periyodu en geç 15 günde birdir. Hatta titiz çalışan fabrikalar her hafta tanklardaki suları değiştirmektedir. Öte yandan parçaların üzerine püskürtülen suların bir kısmı da parçaların yüzeyinde kalarak tanklardaki suların azalmasına ve tanklara sürekli su ve kimyasal takviyesi yapılmasına neden olurlar. Bu şekilde su kaybı da saatte yaklaşık 450 litredir. Klasik Fosfat sistemlerde bir de fosfat çamuru (zehirli katı atık) oluşmaktadır. Bu katı atıkları atık imha firmaları para karşılığı almakta ve enerji harcayarak imha etmektedirler. KRAFOS Sisteminin Çalışma Prensibi ve Tesis Bileşenleri KRAFOS Sistemi gerek tesis tasarımı, gerek kimyasal açısından klasik sistemlerden çok farklı bir teknolojiye sahiptir. KRAFOS tesisi enerji ve su sarfiyatı açısından ezber bozan bir teknolojiye sahiptir. KRAFOS sisteminde Plaforizasyon isimli uluslararası patentli özel bir kimyasal karışım kullanılmaktadır. Su kullanılmamaktadır. Tesiste 2000 litrelik 1 adet tank vardır. Bu tankın içine kimyasal konur. Bu kimyasalın parçaların yüzeyinden yağı alabilmesi için ısıtılmasına gerek yoktur. Yani Klasik Fosfat sistemindeki bol miktarda doğal gaz harcayan brülör Kromlek KRAFOS sisteminde yoktur. KRAFOS sistemindeki kimyasalın parçaların üzerine çok düşük basınçla (0.2bar) püskürtülmesi yeterlidir. Çünkü KRAFOS sisteminde  parçaların yüzeyindeki kirleri yüzeyden atabilmek için yüksek basınç gerekmemektedir. Kullanılan Plaforizasyon kimyasalının içindeki maddeler bu işleri yapmaktadır. Görüldüğü üzere, KRAFOS sistemindeki sıvı püskürtme basıncı Klasik Fosfat sisteminde gereken püskürtme basıncından 12.5 kat daha düşüktür.  Yani KRAFOS sisteminde çok az elektrik enerjisi harcayan bir pompa yeterlidir.  Öte yandan KRAFOS Sisteminde 1 adet tank olduğu için, pompa sayısı da 1 adettir. Kimyasal düşük basınçla püskürtüldüğü için pülverize olmaz, sıcak su kullanılmadığından dolayı çalışma ortamında su buharı da olmaz. O nedenle sadece kimyasalın kokusunu emmek için son derece az elektrik harcayan ve düşük emiş gücü olan 1 adet emiş fanı yeterli olmaktadır. KRAFOS sisteminde su kullanılmadığı için su sarfiyatı yoktur. Su kirliliği YOKtur. Sıvı atık YOKtur. Kullanılan kimyasalın yapısından dolayı katı atık YOKtur. Yani atık imhası için enerji harcanmamaktadır.
Genel kategorisine gönderildi