Blog Arşivleri

KRAFOS Nedir?

KRAFOS; Yağ alma, fosfatlama ve pasivasyon işlemlerini Tek banyoda, susuz, ısıtmadan, durulamadan ve atık üretmeden yapabilen bir sistemdir. KRAFOS, tesis ve kimyasal olmak üzere 2 ana bileşenden oluşan bir FOSFATLAMA SİSTEMİDİR. KRAFOS sisteminde kullanılan tesis, Kromlek’in özgün tasarımı olup, TÜBİTAK tarafından desteklenen

Genel kategorisine gönderildi

Enerji Tasarrufu

KRAFOS Sisteminin ve Klasik Fosfat Sisteminin Harcanan Enerji Miktarı, Harcanan Su Miktarı ve Oluşturulan Atık Miktarı Açısından Karşılaştırılması MİKTARLAR KLASİK FOSFAT TESİSİ KRAFOS TESİSİ KRAFOS’UN SAĞLADIĞI TASARRUF 1 yılda harcanan su miktarı 1,860,000 litre sıfır % 100 1 yılda harcanan doğal gaz

Genel kategorisine gönderildi

ÇED Raporu Gerekmez

KRAFOS sisteminde katı, sıvı ve gaz atık çıkmamaktadır. Dolayısıyla, Çevre ve Orman Bakanlığının 17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne” göre “İl Çevre ve Orman Müdürlükleri” tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmelerde KRAFOS sistemi için “ÇED raporu hazırlanmasına

Genel kategorisine gönderildi

KRAFOS ve Klasik Fosfat Sistemlerinin Karşılaştırması

Klasik Fosfatlama prosesinde ana sarf malzemesi “SICAK SU”dur. 750 m 2/gün kapasiteli bir işletme, 1 yılda 1,860,000 (bir milyon sekizyüz altmış bin) litre su tüketmekte; bu suyun 150,000 – 200,000 litresini zehirli sıvı atık olarak çevreye vermekte; ortalama 1500 kg kadar da son

Genel kategorisine gönderildi

KRAFOS’un enerji, su, çevre, kalite, maliyet açısından avantajları

Genel kategorisine gönderildi

Yüksek Performans

KRAFOS sisteminde işlem gören sac parçalarda ortalama 400 saat, alüminyum parçalarda ortalama 600 saat tuz testi sonuçları alınmaktadır. Yüzey Pasına Karşı Etkin Koruma Mükemmel Tutunma

Genel kategorisine gönderildi

Çevre ve İş Güvenliği

ÇALIŞMA ORTAMI GÜVENLİĞİ: KRAFOS sisteminde kullanılan Plaforizasyon kimyasalının çalışma ortamındaki etkileri aşağıda açıklanmıştır: Halojenli ya da klorlu bileşenler içermez Herhangi bir aromatik içermez (Xylene- free) Krom, kromlu bileşenler, çinko ve çinko bileşenleri içermez Cyanide içermez Teratogenic, mutagenic, ya da kanser yapıcı

Genel kategorisine gönderildi

Ayrıntılı Teknik Bilgi

KRAFOS’un çalışma şekli hakkında teknik ayrıntıya girmeden önce, Klasik fosfat sisteminin çalışma prensibini hatırlamakta yarar vardır. Bu açıklamalarda 750 m2  yüzeyi fosfatlama prosesinden geçirip, daha sonra da boyayan gerçek bir fabrikanın 2012 yılı ekim ayındaki verileri kullanılmıştır. Klasik Fosfat Sisteminin

Genel kategorisine gönderildi

Sık Sorulan Sorular

Soru-1 Plaforizasyon kimyasalının metal yüzeylerde yağ alma, fosfatlama ve pasivasyon işlemini  tek aşamada, oda sıcaklığında  ve periyodik olarak kimyasalın değiştirilmesine gerek olmadan yaptığını duydum. Gerçek olamayacak kadar iyi bir şey. Ancak, belirli bir süreden sonra, yağlar banyo kazanının içinde birikecektir,

Genel, Krafos kategorisine gönderildi

Krafos ve Plaforizasyon Sisteminin Kullanıldığı Ülkeler

25 den fazla ülkede 1000in üzerinde tesis

Genel kategorisine gönderildi