Çevre ve İş Güvenliği

ÇALIŞMA ORTAMI GÜVENLİĞİ: KRAFOS sisteminde kullanılan Plaforizasyon kimyasalının çalışma ortamındaki etkileri aşağıda açıklanmıştır:
 • Halojenli ya da klorlu bileşenler içermez
 • Herhangi bir aromatik içermez (Xylene- free)
 • Krom, kromlu bileşenler, çinko ve çinko bileşenleri içermez
 • Cyanide içermez
 • Teratogenic, mutagenic, ya da kanser yapıcı maddeler içermez
 • Parlama noktası 80°C nin üzerindedir. Dolayısıyla, proses ekipmanlarının ex-proof olması gerekmez.
 • Deri ile temasında, yağ alıcı özelliği nedenyle, Xi – tahriş edici (irritant) malzeme olarak sınıflandırılmıştır.
ÇEVRESEL ETKİLER Çevresel etkileri 3 başık altında toplamak gerekir: a) SU KİRLİLİĞİ KRAFOS sistemindeki Plaforizasyon kimyasalları su içermezler. Dolayısıyla, proseste su kullanılmadığı için de sıvı atık üretmezler. b) TOPRAK KİRLİLİĞİ KRAFOS sistemindeki Plaforizasyon kimyasalları metal ve yüzey aktif maddeleri içermezler. Dolayısıyla da;
 • Kimyasal reaksiyon neticesinde çamur ve tortu üretilmez
 • Herhangi bir zararlı katı madde üretilmez
 • Toprak kirliliği için bir potansiyel yoktur
c) HAVA KİRLİLİĞİ
 • KRAFOS sistemindeki Plaforizasyon kimyasalları özel organik sıvılara dayalı bir teknolojiye sahiptir.
 • CFC, HCFC, Klor, halojen, aromatik solvent içermez
 • HAPS (Heavy Air Pollutant Substances: Havayı Kirletici Ağır Maddeler) içermez
 • Kaynama noktası çok yüksektir
 • Buhar basıncı çok düşüktür
 • Hızlı foto katalitik bozunma oranı ile H2O ve CO2 ye dönüşür: Buhar birikimi olmaz. Troposferde sınırlı miktarda ozon üretimine neden olur
 • SOx veya NOx içermez (asid yağmuruna neden olmaz)
 • Karbon yüzdesi düşüktür (%55), dolayısıyla CO2 üretimi sınırlı miktardadır
 • AB çevre yönetmeliklerine ve kanunlarına göre insan vücudu için zararlı ya da toksik madde olarak sınıflandırılmaz
 • AB çevre yönetmeliklerine ve kanunlarına göre çevreyi kirletici madde olarak sınıflandırılmaz
Genel kategorisine gönderildi