Düşük Faizli Krediler

Dünyada ve Türkiye’de işletmelerde enerji verimliliği projelerine çok düşük faizle ve ertelemeli ödeme programları ile kredi veren organizasyonlar mevcuttur. İşletmeler, Türkiye’de bu amaçla oluşturulmuş olan TURSEFF (Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı) finans destek programından yararlanabilmektedir. TURSEFF kredisinden yararlanabilmek için enerji verimliliği projelerinin %20 den fazla enerji tasarrufu sağlaması gerekmektedir. KRAFOS sistemi %90 enerji tasarruf sağlayan bir sistemdir. O nedenle TURSEFF kredi fonu kapsamına girmektedir. Ayrıntılı bilgi TURSEFF web sitesinden edinilebilir : http://www.turseff.org/tr/turseff-kredisi.html
Genel kategorisine gönderildi