Enerji Tasarrufu

KRAFOS Sisteminin ve Klasik Fosfat Sisteminin Harcanan Enerji Miktarı, Harcanan Su Miktarı ve Oluşturulan Atık Miktarı Açısından Karşılaştırılması
MİKTARLAR

KLASİK FOSFAT TESİSİ

KRAFOS TESİSİ

KRAFOS’UN SAĞLADIĞI TASARRUF

1 yılda harcanan su miktarı

1,860,000 litre

sıfır

% 100

1 yılda harcanan doğal gaz miktarı

1,600,000 KW-saat

sıfır

% 100

1 yılda harcanan elektrik enerjisi miktarı

120,000 KW-saat

13,000 KW-saat

%89

1 yıldaki sıvı atık miktarı

150 – 200 ton

sıfır

% 100

1 yıldaki katı atık (zehirli fosfat çamuru) miktarı

1.5 ton

sıfır

% 100

1 yıllık karbon ayak izi (CO2 eşdeğeri olarak miktarı)

340 ton

7 ton

% 97

NOT: Yukarıdaki tabloda yer alan değerler, günde 750 myüzeyi fosfatlama prosesinden geçirip, daha sonra da boyayan gerçek bir fabrikanın 2012 yılı ekim ayındaki verileri kullanılmıştır.  
Genel kategorisine gönderildi