ÇED Raporu Gerekmez

KRAFOS sisteminde katı, sıvı ve gaz atık çıkmamaktadır. Dolayısıyla, Çevre ve Orman Bakanlığının 17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne” göre “İl Çevre ve Orman Müdürlükleri” tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmelerde KRAFOS sistemi için “ÇED raporu hazırlanmasına gerek bulunmadığı” tespit edilmiştir.
Genel kategorisine gönderildi